Utbildning

SPARC:s forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”

Styrelsen har enats om att sex SPARC-kurser om vardera 7,5 högskolepoäng ska utgöra den obligatoriska delen av kurserna och att kurser om ytterligare 45 högskolepoäng ska vara den valbara delen.

Den större delen, 150 hp, utgörs av avhandlingsarbetet.

De sex obligatoriska kurserna om vardera 7,5 hp är följande:

1. Inledande kurs om olika paradigm (en grundläggande vetenskapsteoretisk kurs som inplacerar deltagarbaserad aktionsforskning som en tradition bland andra befintliga traditioner inom forskarsamhället).

2. Fortsättningskurs med fokus på PAR och dess olika rötter.

3. Deltagarbaserad forskning (med huvudsakligt fokus på deltagarnas fördjupning av ett eget område).

4. Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del I.

5. Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del II.

6. Forskningscirkeln som kunskapskälla.

Aktuella kurser hittar du under nyheter!