Utbildning

 

1. Forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”

Utbildningen består av sex obligatoriska kurser (6x 7,5 högskolepoäng) samt 45 högskolepoäng av valbara kurser. Avhandlingsarbetet utgörs av 150 hp.

De sex obligatoriska kurserna är följande:

a. Inledande kurs om olika paradigm (en grundläggande vetenskapsteoretisk kurs som inplacerar deltagarbaserad aktionsforskning som en tradition bland andra befintliga traditioner inom forskarsamhället).

b. Fortsättningskurs med fokus på PAR och dess olika rötter.

c. Deltagarbaserad forskning (med huvudsakligt fokus på deltagarnas fördjupning av ett eget område).

d. Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del I.

e. Deltagande aktionsforskning: forskningsmetoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del II.

f. Forskningscirkeln som kunskapskälla.

2. Deltagarbaserad forskning I, grundkursen:

Deltagarbaserad forskning, kurs I/Participatory Research, course I

 3. Deltagarbaserad forskning II, fördjupningskursen:

Deltagarbaserad forskning, kurs II/Participatory Research, course II