SPARC konferens senareläggs på grund av pandemin. Årsmötet 15 maj 2020 hålls digitalt.

Med anledning av pandemin har SPARC:s styrelse fattat beslutet om att senarelägga konferensen - eventuellt till oktober/november 2020. Vi återkommer om mer information senare.

Årsmötet kommer att hållas digitalt den 15 maj kl 17.30. Närmare instruktioner skickas ut till medlemmarna inom kort.

Trygghet & Hälsa genom demokratiska kunskapsprocesser

SPARC Konferens och årsmöte 2020

15 maj 2020

Lindängen, Malmö

 Under denna konferens vill vi diskutera deltagarbaserad aktionsforskning och dess villkor utifrån metodologiska och etiska perspektiv samt lyfta fram frågor kring delaktighet och demokratiska kunskapsprocesser inom deltagarbaserad aktionsforskning.

Förmiddagens inbjudna talare kommer att berätta om exempel på professionsinriktade samt i lokalsamhället och hos medborgarna förankrade projekt under temat Trygghet & Hälsa genom demokratiska kunskapsprocesser.

Under eftermiddagen fortsätter vi att aktivt tillsammans i workshopsformat fördjupa vår metodologiska och etiska förståelse om deltagarbaserad aktionsforskning som en form av demokratisk kunskapsprocess.

Preliminärt program:

09.30 – 10.00 Välkomstfika

10.00 – 12.30 Presentationer med inbjudna talare

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 16.30 Workshops med teman (Etik, Delaktighet, Metod, Kunskapsdemokrati)

15.00 Fika i anslutning till workshoparbete

16.30 – 17.00 Presentationer från workshopgrupperna och avslutning

17.30 – 18.30 SPARC:s årsmöte

Vi välkomnar alla med intresse för demokratiska kunskapsprocesser att delta.

Informationen om konferensen uppdateras kontinuerligt här på hemsida.

Anmälan senast den 24 april 2020 till Maria Nyholm maria.nyholm@hh.se

Kostnader: ingen konferensavgift. Självkostnadspris på lunch och fika.

 

VARMT VÄLKOMNA – Vi ses i Malmö!