Samverkan

SPARC har en nära samverkan med systerorganisationen SIRA (Swedish Interactive Research Organisation) som båda verkar för att främja "forskning tillsammans" (interaktiv och deltagarbaserad forskning).