Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst

SPARC konferens och årsmöte

Den 28-29 maj 2018

Mångkulturellt centrum, Tingssalen

Botkyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska demokratin fyller 100 år i år. Det var 1918 som Sveriges riksdag beslöt om lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor, vilket kan ses som en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. SPARC vill uppmärksamma detta vid sin årliga konferens som fått temat Deltagande aktionsforskning i demokratins tjänst.

Inbjudna talare samt presentatörer från några olika verksamheter ger sina perspektiv på de utmaningar och möjligheter som deltagande aktionsforskning, ”i demokratins tjänst”, bidragit med och kan komma att bidra med.

Några centrala frågor är; Hur kan forskning i demokratiska former bidra till god kunskapsutveckling och framgångsrikt förändringsarbete? Hur kan forskning och vetenskap i samspel på lika villkor mellan samhällsaktörer och akademi bidra till demokratisk samhällsutveckling? Hur kan deltagarbaserad aktionsforskning bidra till att lösa de samhällsutmaningar, tex. klimathot, jämställdhet, diskriminering och utanförskap, faktaresistens, digitalisering, som vi idag står inför?

Hur vill Du bidra? Vi välkomnar medverkan från grupper och enskilda i olika organisationer och verksamheter som vill lyfta fram erfarenheter och projekt under detta tema. För varje presentation avsätts ca 30 minuter (inklusive diskussion). Vi ser gärna att projektet presenteras gemensamt av forskare och deltagare från den verksamhet det rör.

Om du är intresserad av att delta med en presentation, anmäl ditt intresse till Fia Andersson,
e-post: fia.andersson@specped.su.se . Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning på ½-1 A4-sida av det du vill presentera, senast den 5 april 2018.

Den 23 april får du besked om din presentation blivit antagen.

Preliminärt program:

Måndag den 28 maj 2018

12.00 – 13.00 Registrering + gemensam lunch för de som vill

13.00 – 13.15 Konferensprogram

13.15 – 13.55 Konferensprogram

13.55 – 14.30 Konferensprogram

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 17.00 Konferensprogram

17.00 – 18.00 SPARC:s Årsmöte

Tisdag den 29 maj 2018

09.00 – 10.30 Konferensprogram

10.30 – 11.00 Fika

11.00 – 12.30 Konferensprogram

12.30 – 13.00  Avslut

13.00 – Gemensam lunch för de som vill

Kostnader: ingen konferensavgift. Frånvaro utan avanmälan i tid (senast 16 maj) kommer dock debiteras med 500 kr. Självkostnadspris på lunch och fika.

Anmälan senast den 5 maj 2018 till Sirkku Männikkö, sirkku@dsv.su.se

VARMT VÄLKOMNA!