Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst

Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst

 

SPARC konferens och årsmöte

Den 28-29 maj 2018

Mångkulturellt centrum, Tingssalen, Botkyrka

Svenska demokratin fyller 100 år i år. Det var 1918 som Sveriges riksdag beslöt om lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor, vilket kan ses som en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. SPARC vill uppmärksamma detta vid sin årliga konferens som fått temat Deltagande aktionsforskning i demokratins tjänst.

Inbjudna talare samt presentatörer från några olika verksamheter ger sina perspektiv på de utmaningar och möjligheter som deltagande aktionsforskning, ”i demokratins tjänst”, bidragit med och kan komma att bidra med.

Några centrala frågor är; Hur kan forskning i demokratiska former bidra till god kunskapsutveckling och framgångsrikt förändringsarbete? Hur kan forskning och vetenskap i samspel på lika villkor mellan samhällsaktörer och akademi bidra till demokratisk samhällsutveckling? Hur kan deltagarbaserad aktionsforskning bidra till att lösa de samhällsutmaningar, tex. klimathot, jämställdhet, diskriminering och utanförskap, faktaresistens, digitalisering, som vi idag står inför?

VARMT VÄLKOMNA!

 


 

Program:

Måndag den 28 maj 2018

12.00 – 13.00

Registrering + gemensam lunch för de som vill.

13.00 – 13.15

Välkomstord: SPARC:s konferensgrupp och Leif Magnusson, Mångkulturellt Centrum i Botkyrka.

13.15 – 14.00

Bengt Göransson, f.d. utbildnings- och kulturminister, inleder med temat Kunskapsdemokrati.

14.00 – 14.25

Lars Holmstrand, Linnéuniversitetet - Forskning och demokrati.

14.25 – 14.50

Gunilla Härnsten, Linnéuniversitetet - Demokratiska kunskapsprocesser.

14.50 – 15.10

Fika

15.10 – 16.00

Ahmad Azizi, Botkyrka kommun

Botkyrkas erfarenheter om deltagarbaserad arbete med demokratiutveckling.

Pardip Singhru, Botkyrka kommun – projektet Ojämlik hälsa i Botkyrka.

16.00 – 16.30

Sangeeta Bagga-Gupta, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping university och Petra Weckström, Örebro Länsteater - DoIT sektorsövergripande samarbete i demokratins tjänst. Behovet av ett tredje perspektiv på delaktighet och inkludering.

 16.30 – 17.00

Michael Le Duc, Mälardalens högskola - Deltagande aktionsforskning i demokratins tjänst. Vägen från musikkonsument till sångartist och samskapare.

17.00 – 18.00

SPARC:s Årsmöte

Tisdag den 29 maj 2018

 09.00 – 09.40

Elisabeth Bergdahl, Nord universitetet - Hälsa i relation till viktiga mål i en människas liv samt en kort presentation av SPARC:s kommande antologi.

09.40 – 10.10

Mikael Forsberg, Lärarförbundet - Fritidshem och forskarcirklar - en outforskad verksamhet.

10.10 – 10.40

Jenny Rosendahl, Stockholms universitet - Att få sin egen röst hörd- en väg till utökad delaktighet?

10.40 – 11.00

Fika

 11.00  – 11.30

Matts Mattsson - Aktionsforskning i första, andra och tredje person.

11.30 – 12.00

Azril Bacal, Uppsala universitet - Deltagande Aktionsforskning och gräsrotsrörelser.

12.30 – 13.00

Gustav Fridlund, Botkyrka kommun -  Utan tvivel är en inte klok - om praktisk klokhet. 

12.30 – 13.00 

Avslutande panelsamtal kring konferensens tema.

13.00

Gemensam lunch för de som vill.

VARMT VÄLKOMNA!