Kurser

SPARC:s forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser”

Styrelsen har enats om att sex SPARC-kurser om vardera 7,5 högskolepoäng ska utgöra den obligatoriska delen av kurserna och att kurser om ytterligare 45 högskolepoäng ska vara den valbara delen. Den större delen, 150 hp, utgörs av avhandlingsarbetet.

De sex obligatoriska kurserna om vardera 7,5 hp är följande:

  • (A) Perspektiv på vetenskap och vetenskaplighet. (En inledande kurs om olika paradigm som inplacerar deltagarbaserad aktionsforskning som en tradition bland andra befintliga traditioner inom forskarsamhället).
  • (B) Deltagarbaserad forskning (Grundkurs med huvudsakligt fokus på deltagarnas fördjupning av ett eget område).
  • (C) Deltagarbaserad aktionsforskning (En kritisk och ingående granskning av olika traditioner).
  • (D) Kvalitativa metoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del I.
  • (E) Kvalitativa metoder i demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser, del II.
  • (F) Forskningscirkeln som kunskapskälla.

Kurserna kan genomgås i valfri följd.

Samtliga kurser har genomförts minst en gång, oftast i samarbete med ett lärosäte och/eller en folkhögskola.

För information om kurserna kontakta Gunilla Härnsten 070-5564663, gunilla@gundrastorp.se eller Lars Holmstrand, 070-2390968, lars.holmstrand@lnu.se.