Om SPARC

SPARC är en svensk förening för deltagarbaserad aktionsforskning med starkt internationellt stöd av liknande verksamheter som finns på många håll i världen. Såväl individer som forskargrupper, universitet/högskolor, kommuner och organisationer utanför akademin som är intresserade av föreningens frågor kan vara medlemmar.

SPARC ser deltagarbaserad aktionsforskning som ett medel för

  •    att främja en kunskapssyn som tillvaratar och utvecklar människors praktiska erfarenheter och vardagskunskap
  •    att öka kvalitén i forskningen genom att göra fler delaktiga i forskningsprocessen
  •    att främja öppenhet och utbyte mellan olika kunskapstraditioner i samhället
  •    att bidra till ett hållbart samhälle med en ökad välfärd för hela befolkningen.

Vi strävar efter demokrati i djupare bemärkelse på individ -, grupp - och samhällsnivå.

Arbetet bygger på två viktiga förutsättningar: (1) ett kritiskt samhällsperspektiv och (2) forskningstraditionen PAR (participatory action research – deltagarbaserad aktionsforskning) där forskningen bedrivs av och tillsammans med dem som berörs av forskningen.

Forskare inom SPARC svarar för en forskning som innehåller samhällskritiska och relevanta teorier för praktiken, är av hög kvalité och är en del av den internationella utvecklingen inom forskningsfältet.