Konferens maj 2013

Välkommen till seminarier, workshops och panelsamtal om deltagarbaserad aktionsforskning

I anslutning till konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS), som arrangeras av Mälardalens högskola i Eskilstuna den 16-17 maj 2013, arrangerar SPARC sin årliga konferens. Detta år i samverkan med systerföreningen SIRA.

Programmet består av seminarier, workshops och panelsamtal. Dessutom kan du delta på HSS övriga aktiviteter.

Du anmäler dig till HSS-konferensen direkt: http://www.mdh.se/aktuellt/konferenser/hss2013?l=sv_SE. Anmälningstiden kommer att förlängas. Konferensavgiften är 2 500 kr, inkl moms.

PROGRAM torsdag 16 maj

10.45-11.30   Deltagarbaserad forskning - metod och praktik

Seminariet ger en kort introduktion till begreppet deltagarbaserad forskning, med exempel på hur deltagarbaserad forskning kan utformas som utvecklingsprojekt inom olika verksamhetsområden. Det avslutas med resonemang om hur projekten blir långsiktigt hållbara. Och får spridningseffekt.

Medverkande:

Milda Rönn, fil dr , VD för företaget Praxikon

Sofia Wistus, universitetslektor, Linköpings universitet

Ann-Christine Larsson, FoU-ledare, Fokus Kalmar län

Erik Lindhult, universitetslektor, Mälardalens högskola (moderator)

11.45-12.30   Vad är en forskningscirkel?

På seminariet redogörs kort för vad en forskningscirkel är, hur den kan användas och hur den läggs upp. Här ges också konkreta exempel ur verkligheten, beskrivna ur både forskarens och den verksamhetsansvarigas perspektiv. Exemplen är hämtade från Botkyrka kommun.

Medverkande:

Fia Andersson, universitetslektor, Stockholms Universitet och Högskolan på Gotland

Jens Sjöström, kommunalråd i Botkyrka kommun

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik, Mälardalens högskola (moderator)

12.30 SIRAs årsmöte (i anslutning till lunchen)

15.00-15.45   Hur kan vi stärka den deltagarbaserade forskningens ställning?

Som deltagarbaserad forskning räknas bl a aktionsforskning, interaktiv forskning och samproducerande forskning. Panelsamtalet handlar om hur denna forskning kan stärkas:

  • Hur kan nyttan med deltagarbaserade forskning tydliggöras?
  • Hur påverkar dagens meriteringssystem den deltagarbaserade forskningens ställning?
  • Hur påverkar finansieringssystemet?

Medverkande:

Paul Pettersson, prorektor Mölardalens högskola

Eva-Maria Rigné, handläggare Sveriges Kommuner och landsting

Sanna Melin, ombudsman LO

Matts Mattsson, docent, ICLD Centre of Knowledge

Hans Björkman, ek. dr, innovationsforskare vid Chalmers Tekniska Högskola samt konsult på företaget WSP (moderator)

17.15 SPARCs årsmöte

PROGRAM fredag 17 maj

9.00-10.00 samt 10.15-11.15: Presentationer/workshops om deltagarbaserad forskning

Olika förändringsprojekt presenteras. Möjligheter och problem i deltagarbaserad forskning behandlas.

Medverkande:

Fia Andersson, Högskolan på Gotland:

Forskningscirkeln – utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad kunskap

Kerstin Bragby, Högskolan i Gävle/University of Chester:

Konst- och medvetensbaserad aktionsforskning – Att lära genom att skapa utforskande

Georg Drakos, Samverkande forskningsföretag och Maria Gardsäter, Norden Välfärdscenter:

Samverkande forskningsföretag inom hum/sam: Ett innovationssystem i mikroformat

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet:

Winnet Centre of Excellence. Strategisk samverkan mellan forskare och resurscentra för kvinnor

Erik Lindhult och Anna Kremel, Mälardalens högskola:

Interaktiv forskning och aktionsforskning som samhällsentreprenörskap. Exempel från samhällskontraktet vid Mälardalens högskola

Matts Mattsson och Björn Möller, ICLD Centre of Knowledge:

Vilka forskningsprojekt kan bidra till förbättrad lokal demokrati?

Laila Niklasson, Mälardalens högskola och Anne-Lie Leweby, Eskilstuna kommun:

Lokal samproduktion för kunskap i Utvärderingsverkstad

Martina Norling, Mälardalens högskola; Ulrika Fyhr och Pernilla Hedin, Korsängens förskola, Västerås:

”Filma oss” – ett utvecklingsarbete i förskolan gällande sagor och berättande

Maria Olsson, Högskolan Dalarna:

Möjligheter och hinder för en lärandeprocess i en forskningscirkel

Lisbeth Rydén, EllErr konsult & Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola:

Det kvalitativa experimentet – ett sätt för praktiker att göra sin erfarenhet beprövad?

Anette Sandberg, Mälardalens Högskola och Helena Kindberg, Norrgårdens Förskola, Arboga:

Mänskliga Rättigheter i Förskolan – Lärprocesser i två Forskningscirklar

Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland:

Regional Centre of Expertise West Sweden as Participatory Action Research

Katarina Sipos och Maud Baumgarten, Stockholms universitet:

Äldreomsorg och hemtjänst – deltagarorienterad forskningdesign som strategi för kvalitet i produktion?

Kicki Stridh, Brohuset FoU:

Teoridriven utvärdering – bokcirkeln som metod

Sofia Wistus, Linköpings universitet och Ann-Christine Larsson, Fokus, Kalmar län:

”Empowering dialogues” – Dialog som verktyg för mer demokratisk kunskapsutveckling