Konferens 23 maj 2011

Demokratisk forskning i samverkan - hur kan vi klokna tillsammans?

Tid: 23 maj 2011 kl 13.00

Plats: Campus Konradsberg, Rålambsvägen, Z-huset, lokal Z 309.

Anmälan & Kostnad: Se nedan.

13.00  Ankomst och registrering

Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet:

Inledning

Elisabeth Bergdahl, doktorand i vårdvetenskap, Ersta Sköndal Högskola:

Hur demokratin kan främjas genom aktionsforskning - ett exempel från hemsjukvården

Reza Hatami, fil lic i matematikdidaktik vid Linnéuniversitet:

Samverkansforskning - matermatikundervisning i grundskolans tidiga år

14.15 ca  Kaffe

Susan J. Schurman, Ph.D, School of managemant and Labor Relations, Rutgers, The State University of New Jersey: Erfarenhet av PAR-forskning vid Rutgers University

Fia Andersson, universitetslektor vid Stockholms Universitet:

Forskningscirkeln som kunskapskälla för kompetensutveckling

Gunilla Härnsten, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet:

Varför behöver vi en forskarutbildning i "Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser"?

17.00 Årsmöte SPARC med efterföljande mingel och lätt förtäring                   

---

Anmälan till Fia Andersson, fia.andersson@specped.su.se - före 1 maj 2011

Kostnad för seminarium och mingelförtäring 200 kronor. Betalas vid ankomst.