Konferens 21 maj 2012

Att forska och utvecklas tillsammans - hur kan vi stärka deltagarbaserad aktionsforskning?

Vid SPARC:s årliga konferens med temat ”Att forska och utvecklas tillsammans” vill vi fortsätta och fördjupa våra samtal om deltagarbaserad aktionsforskning. Hur kan vi utveckla kunskapen om att forska tillsammans – praktiker i olika verksamheter och forskare?

♦ Vilken forskning ser du som praktiker som angelägen? Vilka frågor i ditt dagliga liv skulle du vilja fördjupa och undersöka närmare? Kan vi forska tillsammans om detta?

♦ Vad finns redan nu i form av pågående eller genomförd forskning? Hur kan du som forskare bidra med kunskapstillskott såväl för vetenskapen som för olika verksamheter i samhället?

♦ Kanske finns det exempel där praktiker och forskare gemensamt kan presentera ett arbete som planerats eller genomförts!?

Konferensen Att forska och utvecklas tillsammans äger rum den 21 maj på Lärarnas Hus i Stockholm. Arrangörer är föreningen SPARC (Swedish Participatory Action Research Community), som arbetar för att utveckla och stärka deltagarbaserad aktionsforskning i samhället, samt Runö Utbildnings- & Utvecklingscentrum. Värd för konferensen är Lärarförbundet.

Programmet för konferensen, som pågår 9.30-16.30 den 21 maj 2012, beskrivs nedan. Efter konferensen genomförs SPARCs årsmöte. Det startar kl 17.00.

Program för konferensen

Förmiddagen

Konferensen inleds med föredragningar som berör olika aspekter av deltagarbaserad aktionsforskning:

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik vid Örebro Universitet:

Lärande forskning och de utmaningar vi möter i dagens samhälle

Hans Björkman, ek. dr, innovationsforskare vid Chalmers Tekniska Högskola samt konsult på företaget WSP:

Att vara aktionsforskare i den egna organisationen

Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet:

Deltagarbaserad forskning i ett internationellt perspektiv

Jens Sjöström, kommunalråd, Botkyrka kommun:

Deltagarbaserad forskning ur användares perspektiv

Eftermiddagen

Efter lunch anordnas workshops inom teman baserade på de aktuella projekten. Där möts forskare och praktiker för att gemensamt resonera om olika viktiga problem och möjligheter utifrån de olika bidragen.

Praktiska frågor

Tid och plats: Konferensen genomförs 21 maj klockan 9.30-16.30 på Lärarnas Hus på Stora Essingen. Adress: Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri, men du får själv betala din lunch.

Vill du delta? Anmäl dig senast 20 april till Fia Andersson, fia.andersson@specped.su.se eller på Runös hemsida, www.runo.se/Seminarier.

Årsmöte

Efter konferensen genomför SPARC sitt årsmöte. Vi hoppas att de av konferensdeltagarna som är medlemmar i SPARC deltar också på årsmötet!