Konferens 2015

  • HSS 2015 i Kalmar den 28-29 maj
  • Om aktionsforskning & utvecklingsarbete
  • 2015 års HSS-konferens, Högskola och Samhälle i Samverkan, har fyra teman:

- Framtidens kompetensförsörjning i en global värld

  • - Framtidens samarbeten för hållbar samverkan
  • - Framtidens forskning och innovation
  • - Framtidens lärande.
    • Dessa teman inrymmer ett 40-tal olika aktiviteter.
    • SIRA och SPARC har medverkat i arbetet med programmet, utifrån ambitionen att lyfta fram aktionsforskningens betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Här har vi sammanställt aktiviter som kan vara av särskilt intresse för SIRAs/SPARCs medlemmar. Alltifrån aktiviteter med internationella aktionsforskare som Mary Brydon Miller och David Coghlan till SIRA/SPARC-medlemmars presentation av papers och utvecklingsprojekt.

UR PROGRAMMET

Torsdag 28 maj

14.15-15.30  Framtidens samarbeten för hållbar samverkan

Långsiktig samverkan för ökad konkurrenskraft. Hur står Sverige sig i relation till omvärlden?

Medverkande:

Margareta Norell, vicerektor för samverkan, KTH

Mary Brydon Miller, associate professor University of Cincinnati, Action Research Center

Torben Bundgard Vad, VD, DAMVAD

Lokal: Kalmarsalen, Romanhallen

14.15-15.15  Framtidens forskning, utveckling och innovation

Hur får vi till kreativa samarbeten? Hur skapar vi större värde för samhället?

Medverkande:

Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

David Coghlan, action researcher, Trinity College, Dublin

Ulf Petrusson, professor i juridik, Göteborgs Universitet

Karin Röding, rektor, Mälardalens Högskola

Lokal: Kalmarsalen, Glasverandan 1

15.30-16.40  Collaboration Bar: The Frontiers of Action Research

Interaktivt samtal, bokbord och posterutställning.

Medverkande – bland andra:

Mary Brydon Miller, associate professor University of Cincinnati, Action Research Center

David Coghlan, action researcher, Trinity College, Dublin

Ewa Gunnarsson, professor emerita genus, människa och teknik, Luleå tekniska universitet

Erik Lindhult, universitetslektor Innovationsledning, Mälardalens högskola

Cecilia Bjursell, ekon dr, centrumledare Encell, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Lokal:Kalmarsalen, Pelarsalen

17.00  Årsmöten: SIRA och SPARC

Lokal SIRA: Lilla festsalen

Lokal SPARC: Stora festsalen

Fredag 29 maj

8.30-9.30 Action Research for democracy – collaborative reflection

Ett interaktivt seminarium om aktionsforskning ur ett skandinaviskt perspektiv.

Medverkande:

Ewa Gunnarsson, professor, Luleå University of Technology

Mary Brydon Miller, associate professor University of Cincinnati, Action Research Center

David Coghlan, action researcher, Trinity College, Dublin

Pirjo Lahdenperä, professor, Mälardalens Högskola

Lokal: Kalmarsalen, Glasverandan 3

8.30-9.30  Papersession I: Samverkan, kommunikation och sociala relationer

Ditte Högsgaard: Aktionsforskning kan bidrage til forbedring af de sundhetsprofessio-nelles kommunikationspraksis

Ulrika Florin & Erik Lindhult: Norms and ethics: Prerequisits for excellence in co-production

Bo Davidsson: Stöd till familjer med sammansatta behov och problem – ett interaktivt projekt inom ramen för en social investeringsfond

Ursula Hård: Samhällsentreprenörskap i samverkan för hållbar utveckling på landsbygden,

med exemplet närproducerade livsmedel

Lokal: Kalmarsalen, Grupprum plan 3

9.45-10.45  Papersession II: Interaktiva processer för lärande och utveckling

Joakim Leonardsson: Interaktivt forskningsprojekt där forskaren vs deltagarens perspektiv presenteras

Mats Holmquist: Innovativ utvärdering

Charlotte Petersson: Stick ut! Ett interaktivt projekt om utomhusrummets potential

för ett innovativt och hållbart arbetsliv

Ewa Gunnarsson: Can Action Research support democratic processes in gender mainstreaming in general and more specificly in a technical industrial innovation system

Lokal: Kalmarsalen, grupprum plan 3

11.00-12.00  Papersession III:  Forskning för demokratisk samhällsutveckling

Matts Mattsson: Förändringsstrategier i Palestina och Israel

Knut-Erland Berglund: Gender-driven social innovation

Miriam Sannum: Framväxt av ”Entreprenöriell Aktionsforskning” – en folkbildnings-modell för hållbara framtider?

Erik Lindhult & Bengt Köping Olsson: Co-creative dialogue in knowledge production

– creativity and democracy in interplay

Lokal: Calmar stadshotell, Kvarnholmen

11.00-12.00   Papersession IV:  Lärande och utveckling i skolan

Cissi Askwall: Forskarfredags massexperiment – forskare och skolelever utvecklar ny kunskap

Hanna Palmér m fl: Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i åk F-6

Katarina Sipos & Maud Baumgarten: Lärande i ett deltagarorienterat skolutvecklingsprojekt

Ingrid Svetoft: Lärande i samverkan – dialogmodellen ”Arkitekter i skolan”

Lokal: Kalmarsalen, grupprum plan 3