Konferens 18-19 nov 2010

Forskning tillsammans med medarbetare och medborgare

Konferens och årsträff den 18 – 19 november 2010 på Runö i Åkersberga för alla som vill utveckla deltagarbaserad aktionsforskning.

Swedish Participatory Action Research Consortium (SPARC) är ett svenskt nätverk för deltagarbaserad aktionsforskning. Visionen är att åstadkomma en gränsöverskridande forskning som är verksamhetsnära, aktionsinriktad och bedrivs tillsammans med medarbetare och medborgare.

Syftet med konferensen är att föra samman människor och organisationer med intresse av att utbyta erfarenheter och kunskaper samt utveckla deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory Action Research) i Sverige.

Innehåll: Erfarenhetsutbyte och forskningsöversikt ur nationellt och internationellt perspektiv. Möjlighet för deltagarna att presentera pågående, planerad eller avslutad forskning och/eller utvecklingsarbete. Samtal om strategier för utveckling.

Konferenskostnad: 1 790 kr (kost, logi buss t o r Stockholm - Åkersberga ingår). Ett antal stipendier för avgiftsfritt deltagande finns att söka. Kontakta Lars Holmstrand: lars.holmstrand@lnu.se

Årsmöte: I samband med konferensen genomför SPARC sin årsträff för medlemmarna i nätverket.

Anmälan: senast den 22 oktober via hemsidan www.sparc.nu eller e-post sparc@runo.se

Konferensen bygger på deltagarnas aktiva medverkan!

Alla som vill aktivt bidra ombeds anmäla detta genom att skicka in en kort sammanfattning (abstract) på ½-1 sida (200-300 ord) senast den 24 september. Bidrag kan vara av flera slag:

- Sammanfattningar av avslutad, pågående eller planerad forskning och/eller utvecklingsarbete. Muntlig presentation på konferensen i 15-30 min, beroende på mängden presentationer.

- Posterpresentation av avslutad, pågående eller planerad forskning och/eller utvecklingsarbete.

- Paper kan den som vill skriva på sedvanligt sätt. Efter godkännande av abstract kan deltagare som så önskar, eller behöver t ex av finansieringsskäl, få sitt paper granskat (s k peer review). Ett paper omfattande max 5 000 ord skickas då in senast den 22 oktober. Muntlig presentation på konferensen i 15-30 min, beroende på mängden presentationer.

Ämnen för strategidiskussioner kan föreslås. Muntlig inledning i ca 10 min

Preliminärt program

TORSDAG 18 nov

10.00    Buss avgår från Cityterminalen, Stockholm

11.00    Inledande föreläsningar i plena

Gunilla Härnsten, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet:

Deltagarbaserad aktionsforskning igår, idag imorgon – ett svenskt perspektiv

Mary Brydon-Miller, University of Cincinnati, Director of the Action Research Center, Professor of Educational Studies & Urban Educational Leadership: Participatory Action Research yesterday, today and tomorrow – an international perspective

12.30     Lunch

13.30-18.00    Parallella sessioner med presentationer, erfarenhetsutbyte och diskussioner

Årsträff med SPARC, val av styrgrupp mm

20.00    Middag och underhållning

FREDAG 19 nov

9.00    Föreläsningar i plena

Matts Mattsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, verksam vid Regionalt utvecklingscentrum:

Hur bedöma kvalitet i praxisutvecklande forskning?

Jane Springett, Professor of Health Promotion, Liverpool John Moores University:

Opportunities and problems in establishing PAR - experiences from Sweden and UK.

11.00    Parallella strategidiskussioner

- Forskarutbildning inom deltagarbaserad aktionsforskning

- Inomvetenskapliga relationer

- Aktörer utanför akademin

- Andra ämnen anmälda av deltagare

12.30    Lunch

13.30    Strategi och framtid?

Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, sammanfattar och drar slutsatser utifrån förmiddagens diskussioner

14.30    Slut, buss avgår till Stockholm