Konferens 16 maj 2014

Utvärdering - av vad, för vem och varför?

Utvärdering handlar om att lära av erfarenheterna, som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vad krävs då för att få igång ett kontinuerligt utvärderingsarbete där allas erfarenheter tas tillvara? Där utvärderingen inte läggs till handlingarna utan analyseras som grund för organisationens fortsatta utveckling. Finns det några problem med ett mer omfattande utvärderingsarbete? Hur hanterar man de intressemotsättningar som en utvärdering kan synliggöra?

Program för konferensen

9.30   Samling med kaffe

10.00 Inledning

10.10 Utvärdering – av vad, för vem och varför?

- Att lära av den samlade erfarenheten– om utvärderingens problem och möjligheter

- Om kraften i att involvera medarbetare, brukar och andra intressenter i utvärderingsoch utvecklingsprocessen.

- Att integrera utvärdering i organisationens utvecklingsarbete.

Medverkande:

- Elisabeth Bergdahl, forskare FOU nu

- Sara Karlsson, kvalitetssamordnare KTH

- Mikael Strömstedt, utvecklingschef Unionen

- Torkel Wadman, projektledare SKL

- Lotten Kågerman, konsult, moderator

Gemensamt samtal om utvärdering som verktyg för utveckling

12.00 Lunch

13.00 Workshop: tema Utvärdering för utveckling

           Om att arbeta med utvärdering utifrån det synsätt och de metoder som deltagarbaserad aktionsforskning bygger på.

15.00 Avslutning

Praktisk information

Målgrupp: Du som arbetar eller är intresserad av utvecklings-/utvärderingsfrågor

Tid: 16 maj 2013 kl 10.00-15.00

Plats: Runö dagfolkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10, 113 61 Stockholm (i Sabbatsbergsområdet). Hitta dit? Se http://fhsk.runo.se/Default.aspx?oID=3582&tID=1&kID=NQIQUVEXYYVHGRX

Kostnad: 100 kr, för förmiddagskaffe samt enkel lunch – betalas på plats.

Anmälan: Senast 25 april till Lotten Kågerman, lotten@kagerman.se

Årsmöte. Efter konferensen genomförs SPARCs årsmöte (ca kl 15.15)