Tankesmedjan DoIT – höstens möten

Hej DoIT-intresserade,

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderingstankesmedjan, www.ju.se/ccd/doit) har som syfte att genom samtal och aktion sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom återkommande träffar där samtal sätts i fokus och där vi diskuterar olika teman samt möter olika inspiratörer. Genom att mötas över sektorer kan vi överbrygga stuprörstänkande - i en strävan efter att skapa ett mer inkluderande samhälle för alla.

Anmäl er via länkarna nedan. Digital möteslänk mejlas sedan ut veckan innan träffen. Notera att STS, dvs. svenskt teckenspråk – svensk tolkning, erbjuds vid Möte 1 den 9/10 (vi önskar information om användning av STS när du anmäler dig).

Varmt välkomna till tre digitala DoIT- träffar under hösten 2020!

Initiativtagare till DoIT:

Sangeeta Bagga-Gupta Petra Weckström

Professor, CCD, HLK, Jönköping University VD, Örebro teater

Möte 1: 9/10 kl. 14.00-16.30

Dagens tema: Mångfald, ledarskap och varför det är viktigt med kulturarv och att kulturarva

Inspiratör: Qaisar Mahmood

Värd: Örebro teater (deltagare vid mötet erbjuds en digital biljett till Stackars Birger av Martina Montelius samma kväll; mer information om erbjudande skickas till anmälda deltagare)

Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6735050b0564

Sista dag för anmälan: 1/10 kl. 10.00

Möte 2: 20/11 kl. 14.00-16.30

Dagens tema: Hur talar vi om delaktighet och inkludering? Vad är en tredje position och hur når vi dit tillsammans?

Inspiratörer: Sangeeta Bagga-Gupta, Petra Weckström och chefer inom scenkonstsektorn och andra sektorer i Sverige

Värd: Örebro Teater och CCD, Jönköping University

Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=34919948d944

Sista dag för anmälan: 12/11 kl. 10.00

Möte 3: 9/12 kl. 13.00-16:00

Dagens tema: Om konsten att göra älskade romanklassiker lättlästa

Inspiratör: Cecilia Davidsson är skönlitterär författare och lektor i kreativt skrivande på konstnärlig grund.

Värd: CCD, Jönköping University

Anmälningslänk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6d45815bcb8c

Sista dag för anmälan: 4/12 kl. 10.00