Tema: Deltagande Aktionsforskning och Kunskapsdemokrati

Plats: LO, Plenisalen, Norra Bantorget, Stockholm

Tid: Konferens  9.00 – 16.30, efterföljande  Årsmöte   17.00 – 18.00

Program 

9 - 9.30 Inledning. Lars Holmstrand, Linnéuniversitetet, Gunilla Härnsten, Linnéuniversitetet och Fia Andersson, Stockholms universitet.

 9.35 -10.20 Sverker Gustavsson, Uppsala universitet. Medförfattare till boken ”Vad krävs för att rädda demokratin?”

10.20 - 10.40 Fika

10.40-11.10 Margareta Rämgård, Malmö universitet. Hälsofrämjande innovation om jämlik hälsa.

11.15-11.45 Sangeeta Bagga-Gupta, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping university. Hållbar forskning. Om kunskapsregimer och kunskapsmångfald.

11.45 -13.00 LUNCH på egen hand. Finns många lunchställen i närheten av Norra Bantorget.

13.10- 13.30 Ewa Lantz, ABF.

13.35– 14.00 Mikael Forsberg, Lärarförbundet. Forskningscirkel med fritidspedagoger.

14.00 - 14.25 Lena Nilsson, Högskolan Väst. Samverkansforskning för barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor.

14.25 - 14.40 Fika

14.40- 15.05 Maria Nyholm & Christopher Kindblad, Högskolan i Halmstad.

Studieprotokoll: Utveckling av samhällsbaserade insatser för att främja barn-och ungdomars psykiska hälsa. Protokoll för deltagarbaserad aktionsforskning.

15.05 - 15.55 Matts Mattsson, Eva Borseman, Inger Heimdahl och Åke Hallström. Presentation och problematisering av det arbetssätt som utmynnat i boken Erkännandets pedagogik: Sju pedagoger berättar. Relationen mellan livserfarenheter och professionsutveckling diskuteras också.

16.00-16.30 PANEL-samtal utifrån dagens presentationer, frågor och problematiseringar.

Under del av eftermiddagen presenterar deltagare i SPARC-kursen ”Deltagarbaserad forskning” sina kurspapers. Dessa presentationer sker i ett angränsande rum, parallellt med ovannämnda presentationer. En närmare presentation av dessa görs vid inledningen av konferensen.

17.00 18.00  SPARCs Årsmöte

*********************************************************************

Vi har haft allmän rösträtt i 100 år, men likabehandling av olika erfarenheter och kunskaper samt delaktighet i kunskapsutveckling och forskning är fortfarande en demokratiseringssträvan kvar att uppnå. Inbjudna talare samt presentatörer från några olika verksamheter ger sina perspektiv på kunskapsdemokrati. Hur kan mer demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser främjas? Hur kan deltagarbaserad aktionsforskning genom en bredare medverkan bidra till att förstå och möta olika samhällsutmaningar, t ex ojämlikhet i hälsa, diskriminering och utanförskap, och faktaresistens, som vi idag står inför?

Några centrala frågor för dagen: Hur kan forskning i demokratiska former bidra till god kunskapsutveckling och framgångsrikt förändringsarbete?

Hur kan forskning och vetenskap i samspel - och på lika villkor mellan samhällsaktörer och akademi - bidra till demokratisk samhällsutveckling?

VARMT VÄLKOMNA!