Deltagarbaserad forskning

En ny kursomgång i Deltagarbaserad forskning i två kursvarianter i samarbete med SPARC, vid Mälardalens högskola, Eskilstuna den 12 mars!

Länk till kursbeskrivningar:

Deltagarbaserad forskning I (grundkursen): Deltagarbaserad forskning, kurs I/Participatory Research, course I

 

Deltagarbaserad forskning II (fördjupningskursen): Deltagarbaserad forskning, kurs II/Participatory Research, course II