Hem

Deltagarbaserad forskning

En ny kursomgång i Deltagarbaserad forskning i två kursvarianter i samarbete med SPARC, vid Mälardalens högskola, Eskilstuna den 12 mars! ...
Read More

Ett dussin russin

Tolv texter om deltagarbaserade verksamheter i utbildning och forskning! Tillåtet att skriva ut antologin ...
Read More

Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst

Deltagande Aktionsforskning i demokratins tjänst SPARC konferens och årsmöte Den 28-29 maj 2018 Mångkulturellt centrum, Tingssalen, Botkyrka Svenska demokratin fyller ...
Read More