Hem

Call for Paper proposals

This is the final Call for Paper proposals for a 2021 special issue in the Bandung Journal of the Global South ...
Read More

SPARC konferens senareläggs på grund av pandemin.

Med anledning av pandemin har SPARC:s styrelse fattat beslutet om att senarelägga konferensen. Vi återkommer om mer information senare ...
Read More

Ett dussin russin

Tolv texter om deltagarbaserade verksamheter i utbildning och forskning! Tillåtet att skriva ut antologin ...
Read More

Kurser

SPARC:s forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser” Styrelsen har enats om att sex SPARC-kurser om vardera 7,5 högskolepoäng ska utgöra ...
Read More