Hem

Call for Paper proposals

This is the final Call for Paper proposals for a 2021 special issue in the Bandung Journal of the Global South ...
Read More

SPARC konferens senareläggs på grund av pandemin. Årsmötet 15 maj 2020 hålls digitalt.

Med anledning av pandemin har SPARC:s styrelse fattat beslutet om att senarelägga konferensen - eventuellt till oktober/november 2020. Vi återkommer ...
Read More

Ett dussin russin

Tolv texter om deltagarbaserade verksamheter i utbildning och forskning! Tillåtet att skriva ut antologin ...
Read More

Kurser

SPARC:s forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser” Styrelsen har enats om att sex SPARC-kurser om vardera 7,5 högskolepoäng ska utgöra ...
Read More