Hem

Tankesmedjan DoIT – höstens möten

Hej DoIT-intresserade, Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderingstankesmedjan, www.ju.se/ccd/doit) har som syfte att genom samtal och aktion sätta fokus på utmaningar ...
Read More

SPARC konferens senareläggs på grund av pandemin.

Med anledning av pandemin har SPARC:s styrelse fattat beslutet om att senarelägga konferensen. Vi återkommer om mer information senare ...
Read More

Ett dussin russin

Tolv texter om deltagarbaserade verksamheter i utbildning och forskning! Tillåtet att skriva ut antologin ...
Read More

Kurser

SPARC:s forskarutbildning i ”Demokratiska kunskaps- och förändringsprocesser” Styrelsen har enats om att sex SPARC-kurser om vardera 7,5 högskolepoäng ska utgöra ...
Read More